stl model-Icon of St. Sergius of Radonezh Panteleimon

$2,80

stl file format. Size in MB-86,51 Art. icon.419_sv_panteleimon

stl model-Icon of St. Sergius of Radonezh Panteleimon
stl model-Icon of St. Sergius of Radonezh Panteleimon

$2,80